Obchodní podmínky

Úvod

 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti Satisfied s.r.o., se sídlem Přerov, Slaměníkova 2406/5, 750 02, IČ:29212987, zapsané v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 45132(dále jen „Satisfied s.r.o.“ a  „obchodní podmínky“) jsou vydány s ohledem na ustanovení § 1751 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.darkovedelikatesy.cz. Předpokladem jejich aplikace je výslovné neodmítnutí použití Prostředků komunikace na dálku. „Prostředky komunikace na dálku“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zejména elektronická pošta, faxový přístroj, veřejná komunikační síť, například internet; tedy prostředky umožňující uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
 2. Prohlášení společnosti Satisfied. s.r.o. k ochraně osobních údajů: ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Satisfied s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetového obchodu www.darkovedelikatesy.cz jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (v rozsahu požadavků nawww.darkovedelikatesy.cz a pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely uživatelského účtu) a berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Satisfied s.r.o. údaje zlikviduje.
 3. Společnost Satisfied s.r.o. tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti Satisfieds.r.o. Osobní údaje nebudou bez souhlasu dotčené osoby/subjektu poskytnuty jiné společnosti.
 4. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.darkovedelikatesy.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní – a to zabezpečeným přístupem přes uživatelské jméno a heslo. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může také provádět objednávání zboží bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

Nákupní řád

Platební podmínky

.

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Veškeré ceny zboží na www.darkovedelikatesy.cz jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků a jsou platné pouze při objednání zboží prostřednictvím tohoto elektronického obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.
 3. Platbu (cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy) může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

 - Dobírkou: Platba probíhá v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce oproti vydání zboží a daňového dokladu dopravcem.

 - Hotově: Platba probíhá v hotovosti oproti vydání zboží a daňového dokladu při osobním odběru zboží na prodejně na adrese Kojetínská 55 (areál Přerovských strojíren), Přerov.

 - Převodem na účet: Platba probíhá bezhotovostním převodem na účet prodávajícího Satisfied s.r.o. číslo 2000094544/2010 vedeného u FIO Banky.

-Online platební bránou

 1. Společně s kupní cenou, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Objednávka zboží

 1. Objednávku zboží vytvoří kupující vložením zboží do košíku a dále vyplněním objednávkového formuláře dle instrukcí generovaných systémem. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, způsobu doručení, nákladech spojených s dodáním zboží. Před samotným zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit jím uvedené údaje. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.darkovedelikatesy.cz jsou považovány za závazné.
 2. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.  Ihned po obdržení objednávky prodávající e-mailem odešle kupujícímu na uvedený email v objednávce nebo uživatelském rozhraní její potvrzení. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Pokud kupující objednává alkoholické nápoje, potvrzuje zároveň, že není osobou mladší 18 ti let a souhlasí se skutečností, že jej prodávající (má-li pochybnosti) může požádat, aby toto vhodnou formou prokázal (například zasláním kopie občanského průkazu). Viz zákon č. 65/2017 Sb. . Pokud kupující prodávajícímu do tří pracovních dnů od obdržení žádosti o prokázání své plnoletosti tuto svoji plnoletost neprokáže, prodávající objednávku zruší.

Zrušení objednávky zboží

 1. Objednávku může zákazník zrušit bez udání důvodů do okamžiku její expedice a to písemně na e-mail marek@satisfied.cz. Po uplynutí této doby již není možné objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále pak v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu.
 2. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout  v případě, že :

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- zboží je dlouhodobě nedostupné

- omylem nebo technickou chybou byla přijata objednávka s nesprávnou cenou zboží

Dodání objednaného zboží

 1. Zboží je Vám dodáno na základě Vašeho výběru způsobu dodání zboží určeného v objednávce. Standardně zboží skladem expedujeme do 48 hodin od objednání. Detailní informace o jednotlivých možnostech způsobu dodání zboží, termínech dodání a cenách je možné nalézt na stránce: www.darkovedelikatesy.cz.

ceník doručení:

Pořadí Země Název Cena s DPH Zdarma od
1 Česká Republika PPL | Doručení na Vaši adresu 120 Kč 2 000 Kč
2 Česká Republika PPL | Výdejní místo Parcel Shop 89 Kč 500 Kč
3 Česká Republika Česká Pošta | Balík do ruky 133 Kč 1 700 Kč
4 Česká Republika Česká Pošta | Balík na poštu 129 Kč 1 500 Kč
5 Česká Republika Česká Pošta | Balík do Balíkovny 68 Kč 500 Kč
6 Česká Republika Osobní odběr | Přerov 50 Kč 500 Kč
7 Slovensko PPL | Doručení na Vaši adresu 8,00 € 150,00 €
8 Slovensko Osobní odběr | Přerov 2,00 € 20,00 €
1 ČR/SR Platba kartou, rychlý online převod zdarma  
2 ČR/SR Převodem zdarma  
3 ČR/SR Hotově zdarma  
4 ČR/SR Dobírkou 55 Kč 2 000 Kč

 

 Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit odkupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený výše, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí plnění (rozumí se „převzetí zboží“) bez udání důvodu. Doporučujeme Vám odstoupit od kupní smlouvy písemně.  Zboží prosím zašlete i s vyplněným formulářem běžnou poštou na adresu: Satisfied s.r.o.,Slaměníkova 5, Přerov 75002
 3. K zásilce je třeba přiložit kopii účtenky, kontakt (nejlépe číslo telefonu) a číslo účtu, na který si kupující přeje vrátit peníze. Prodávající garantuje vrácení peněz z účtu do 14 ti dnů od obdržení vráceného zboží.

Reklamační řád

Záruční podmínky

 1. Společnost Satisfied s.r.o. poskytuje koncovému zákazníkovi záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, především ustanovením zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že zaručuje že v době převzetí zboží je toto zboží bez vad, zejména že:
  1. má vlastnosti, uvedené v popisu zboží, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
  2. je vhodné pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
  3. odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
  4. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  5. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
  6. není zatíženo právy třetích stran.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Zboží, bude mít vadu tehdy, pokud nebude splněna některá z podmínek, stanovená v tomto  článku obchodních podmínek.

2, Pokud bude mít zboží vadu, je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu takovou vadu, a uplatnit práva z vadného plnění (reklamovat zboží).  Kupující je oprávněn reklamovat jakoukoliv vadu zboží, která je uvedená v odstavci 1, pism.a) – f).

3, Kupující je oprávněn reklamovat zboží u prodávajícího  písemně, zasláním dopisu na adresu:  Satisfied s.r.o.  Slaměníkova 2406/5 Přerov 75002 , případně elektronicky, zasláním  emailu na adresu marek@satisfied.cz , a to ve lhůtě do 24 měsíců od jejího převzetí, s výjimkou případů, kdy na zboží je uvedená doba, po kterou lze zboží použít, kdy v těchto případech pro reklamaci platí tato lhůta. Toto je právo kupujícího jako spotřebitele a nikdo nemůže omezit. Pokud si prodávající a kupující ujednají zkrácení reklamační doby, nepřihlíží se k takovému ujednání.  To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží. 4, Kupující v reklamaci uvede, zejména tyto údaje: datum uzavření smlouvy, jméno příjmení a adresa kupujícího, zboží které je reklamováno, popis vad zboží a navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy, nebo vrácení kupní ceny.

5, Je-li dodání vadného zboží  podstatným porušením smlouvy, má kupující práva:

 1. a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 2. b) na odstranění vady opravou Zboží;
 3. c) na přiměřenou slevu z Ceny;
 4. d) na odstoupení od Smlouvy.

Volba některého z výše uvedených práv, je na kupujícím.

6, Je-li dodání vadného zboží  nepodstatným porušením smlouvy, má kupující práva:

 1. a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 2. b) na odstranění vady opravou Zboží;
 3. c) na přiměřenou slevu z Ceny;

Volba některého z výše uvedených práv, je na kupujícím.

7,V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůže kupující odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém  jej obdržel. To ale neplatí v následujících případech:

 1. a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
 2. b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
 3. c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
 4. d) došlo-li ze strany kupujícího před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je povinností kupujícího vrátit tu část Zboží, kterou vrátit lze, v takovém případě kupujícímu  nebude vrácena část ceny odpovídající jeho prospěchu z užití části Zboží.

8, Kupujícímu nenáleží  žádné právo z vadného zboží, v případě kdy kupující věděl, ještě před převzetím zboží, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil .

9, Pokud kupující oprávněně uplatnil reklamaci, reklamační lhůta ani záruční lhůta neběží po dobu po kterou nabyvatel nemůže vadné zboží užívat.

10, Požádá-li o to kupující,  prodávající mu potvrdí v písemné formě v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Mimosoudní řešení sporů

Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má kupující, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím je Česká obchodní inspekce (dostupná na webové stránce: http://www.coi.cz/).

Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platformu pro řešení sporů on-line může kupující, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, použít při mimosoudním řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené online s prodávajícím. Email prodávajícího je: marek@satisfied.cz

Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoliv nároky, odpovědnosti či povinnosti z titulu prodlení se splněním nebo z titulu opomenutí splnění vylučují neovlivnitelné okolnosti, které znemožnily plnění včas, řádně či zcela (i pokud se týká třetích osob jako subdodavatelů) a pokud nelze předpokládat, že by překážku v plnění povinnosti vzniklou působením neovlivnitelných okolností bylo možno odvrátit či překonat nebo, že by bylo lze nepřekonatelnou okolnost v době vzniku závazku předvídat.Prodávající v takových případech neodpovídá za případně vzniklou škodu.
 2. Neovlivnitelnými okolnostmi se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení,apod.), opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné události či skutečnosti, jež mají vliv na schopnost plnění povinností a jež se vymykají kontrole a vlivu dotčených subjektů nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění.
 3. Schválené změny a doplnění těchto obchodních podmínek budou zapracovány do vydání nových, aktualizovaných obchodních podmínek, které dnem vydání ruší platnost předcházejícího znění obchodních podmínek. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná, od obchodních podmínek. Takováto ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je v jejich textu uvedený Nákupní řád a Reklamační řád.
 5. V případě, že se jedno či více ustanovení těchto obchodních podmínek ukáže jako neplatné či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. Prodávající i kupující souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.
 6. Pokud v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak, předpokládá se, že změny a doplňky těchto obchodních podmínek byly zákazníkovi oznámeny dnem jejich umístění na stránkách www.darkovedelikatesy.cz.

 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 2.10.2021